Algemeen
Tekst

Master Your Network

3 Modules 0 Hoofdstukken 11 Lessen Easy

Over deze training

Welkom in network in a box van Excalibur Networks!

over deze training

Training Outline

Alleen voor leden
3 Lessen

inleiding

Doel van deze training

Doel van de training

Deze online training is geen toverstaf waarbij jij plots na de aanschaf over wonderbaarlijke skills beschikt. Wat je wél mag verwachten is een complete training die jou in staat stelt om via info, tips en hulpmiddelen nog beter te worden, te groeien als mens en ondernemer en je verder te ontwikkelen. Dit voor ieders persoons leven. Zie het als een groeipad vanwaar we levenslang leren.

Zo zal je leren om als die gedreven en enthousiaste ondernemer naar een hoger level van volmaaktheid kunt groeien. 

Ik ga je meenemen doorheen deze cursus om jou een netwerk-kei te laten worden zodat jij:

 • duurzaam relaties leert bouwen
 • vlotte communicatie skills leert 'kweken' (zelf als je eerder introvert bent)
 • ..dit in minder tijd
 • Waardoor jouw tijdsinvestering beter opbrengt ( dé nummer 1 waarom veel mensen netwerken niet doen).
 • ...en dat alles op een energetische manier. Want energie vóór, tijdens en na het netwerken is cruciaal. Je wilt uiteraard de juiste contacten aantrekken, niet? Door jouw energie te versterken en bewuster te gebruiken, kan jij het verschil maken in het hele netwerkproces.    

Hoe haal je het meeste uit deze training?

Hoe haal je het meeste uit deze training?

ken je het verschil tussen een piloot en een heel goede piloot? Neen? het grote verschil is het aantal vlieguren of anders gezegd, het verschil zit in de level van expertise. Hoe meer vlieguren hoe groter de expertise. 

Dus om te antwoorden op de vraag hoe je het meeste haalt uit deze training? Door je eigen vlieguren te doen. En vooral dat DOEN mag je met letterlijk nemen. Veel doen en toepassen wat je geleerd hebt op testobjecten is wat jou naar excellentie zal brengen. 

Dit kan je toepassen in je dagelijkse omgeving, online en offline netwerkmomenten en in gesprekken met je klanten. 

Zoek je toch meer verdieping na deze online training of wil je tussendoor de kans nemen om jouw netwerk skills te verbeteren ben je welkom in de Excalibur Online Training Academy.

Meer hierover op later moment verder in deze online training.

Bovendien is energie de rode draad doorheen het hele traject. 

Als professionele netwerker liep ik tegen een vervelend probleem aan, ik putte mezelf steeds uit in een netwerk evenement waardoor ik soms tot 2 dagen recuperatietijd nodig had. 

6 jaar geleden kwam ik met een dame van adel in contact die me technieken aanleerde die mijn energiebalans voor, tijdens en na het netwerken drastisch veranderden. Hierdoor had ik een oplossing gevonden om mijn recuperatietijd drastisch te verlagen naar 1 uur na het netwerk event. 

Deze technieken staan nergens beschreven en zijn overgedragen van generatie op generatie. Deze technieken leer ik jou aan doorheen deze training. 

Want wie de kracht van energie snapt en kan toepassen, die is onoverwinnelijk. Door deze technieken toe te passen zal je de geheimen van het energetisch netwerken onder de knie krijgen. 

 

Disclaimer

Disclaimer

Ik kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien personen de technieken en kennis die zij verwerven via dit online programma zouden misbruiken.

Wel vraag ik nadrukkelijk om de technieken en kennis die ik met jou zal delen, op een deontologische en ethisch verantwoorde wijze toe te passen. Hiermee bedoel ik om mensen te helpen en bv. NOOIT toe te passen als drukkingsmiddel, vanuit persoonlijke winstbejag ten nadele van personen, als manipulatietechniek of enige vorm van agressie tegen mensen.

 

Alleen voor leden

Wat is netwerken en hoe interpreteren we het?

Wat is netwerken?

Netwerken is één van de activiteiten waar mensen van zeggen dat je het "moet" doen maar waarvan ze niet zeggen wat dat dan precies inhoudt. Ga je nu netwerken omdat een ander zegt dat je het moet doen? Of doe je het omdat je er zelf baat bij hebt? En waarom zou jij het überhaupt overwegen te doen? 

Wat netwerken is kan veel mogelijke kanten uitgaan. Netwerken is volgens de Vandale woordenboek:

net·wer·ken(netwerkte, heeft genetwerkt)1 of meerdere contacten aanknopen en onderhouden die nuttig kunnen zijn voor je carrière

Maar netwerken is evengoed aanwezig zijn op een diner of etentje, een wandeling maken met een business of sociaal contact of een online meeting meemaken. Het is voor de ene het bijwonen van evenementen, conferenties, feestjes en diners om vandaaruit contactgegevens en visitekaartjes te verzamelen om een zakelijk deal trachten te sluiten.

 

Mijn definitie van netwerken is:

 • De kunst van het naleven van jouw eigen waarden en overtuigingen en persoonlijkheid
 • ..dit terwijl je wederzijdse relaties schept en koestert om individuen of een groep te helpen bij het bereiken van hun doelen. Kortom een win-win-win situatie creëren. 

Wat is het verschil tussen een win-win-win situatie en een 'gewone' win-win situatie?

Volgens Stephen Covey in de '7 habits of a highly effective life' 

Bovendien werk ik via de Japanse manier van zakendoen. Het vraagt geduld en toewijding maar altijd met een lange termijnrelatie in het achterhoofd, om activiteiten te doen die tenslotte omzetverhogend zijn.

Deze activiteiten noemen we gemakshalve OVA's. Omzet Verhogende Activiteiten. Activiteiten die bijdragen aan jouw eigen publieke identiteit, merknaam, stijl van netwerken, gunfactor te verhogen. Dus de OVA's zijn de apotheose wat op het EINDE komt als zoete vruchten van jouw geleverde (net) werken. 

Maar hoe kom je nu tot die OVA's te brengen naar je netwerk en hiervan de vruchten te kunnen plukken op een correcte manier. 

Door jouw netwerkcontact op een correcte manier te ontvangen in jouw netwerk kan je gaan investeren in andere waardevolle contacten en omgevingen om zodoende meer mensen correct te kunnen verbinden. Maar je kan evengoed een attentie sturen op cruciale dagen als een verjaardag, of gewoon random als teken dat je aan x of y zijn of haar onderneming, hobby, ... denkt. 

Netwerken draait NIET om jou maar om wat de andere wilt of nodig heeft en hoe goed jij hierbij kan helpen. Dit proces start ALTIJD vanuit Connect to serve.

Aangezien we met netwerken een lange termijnrelatie willen opbouwen gaan we dus duurzaam ondernemen. Altijd met het idee, whats in it for them. Hoe jij - ongeacht waar je staat in jouw proces van netwerken, een meerwaarde kan betekenen voor de andere. 

Hoe beter je dat leert toepassen, hoe sneller jij jouw eigen expertise level zal verhogen en je public identity en dus jouw netWORTH zal stijgen in achting van anderen. Waardoor mensen willen aansluiten aan jouw netwerk. 

Wat is jouw interpretatie van netwerken en waarvoor wil je het (gaan) inzetten? Dat kan veel soorten van redenen hebben. Om er enkele te noemen:

 • het vinden van een levenspartner 
 • het vinden van een businesspartner
 • om carrière te maken
 • zakelijke belangen
 • wil je promotie maken 
 • opklimmen op de maatschappelijke ladder
 • Ingangen krijgen in minder toegankelijke netwerken.
 • Clarity Calls, prospectiegesprekken, kennismakingsgesprekken
 • ... 

Vraag:

Wat betekent netwerken voor jou en voor wat gebruik je het? Wat wil jij ermee bereiken en HOE doe je dat nu reeds?

Neem hier even jouw tijd voor en wees gerust uitgebreid. 

Netwerk types

Types van netwerken

 

Nu we weten wat we ermee willen bereiken is het tijd om te weten welk soort netwerken er bestaan.

Daarin hebben we 2 categorieën. De WIE-WAT-HOE netwerken én de 5 grote groepen netwerken. 

laten we starten met de eerste categorie:

WIE-netwerken zijn de vooral koop netwerken. Bijvoorbeeld een groep van branche exclusieve beroepen in een netwerkformule waar het de bedoeling is om omzet te creëren in de groep. Een ideaal voorbeeld van een WIE netwerk is de internationale BNI structuur.

WAT-netwerken zijn de netwerken waar bedrijven elkaar ontmoeten. En waar de 'wie' van ondergeschikt belang is. Deze soort netwerken zijn vooral geïnteresseerd in deals sluiten en omzet draaien. Vooral grotere bedrijven en KMO's hebben hier veel baat bij. Een ideaal voorbeeld van een WAT netwerk is VOKA.

De WAAROM netwerken daarentegen zijn netwerken waar je voor het diepere menselijke aspect gaat en je ook dingen doet voor anderen zonder dat dit je eerste intentie is om te doen. Waar je vanuit onbaatzuchtig oogpunt deelt zonder er direct iets voor terug te vragen. Maar ook waar een publiek dat gelijkdenkend is als jezelf, de volle energie geeft en waarvan je ook energie krijgt. Een ideaal voorbeeld van WAAROM netwerken is Excalibur Networks.

De 2de grote categorie zijn de 5 types netwerken:

Vrijblijvende netwerken: Zijn de netwerken waar geen druk aanwezig is. Je schrijft je in - kan je onverwachts niet aanwezig zijn, zal niemand jou daarop aanspreken. Er is geen maatschappelijke verantwoording af te leggen en je kan op een heel ontspannen manier jezelf voorstellen, in contact komen met andere ondernemers en deals sluiten. Deze soort netwerken zijn ideaal voor starters om ervaring op te doen met het concept netwerken. Let wel dat je hier veel kwantiteit zal vinden en het is aan jou om de kwaliteit eruit te filteren. Een ideaal voorbeeld van dit type netwerk: Open Coffees.

Betalende/periodieke netwerken: Een selecter publiek dankzij de vraagprijs. Je betaald letterlijk voor toegang te krijgen tot een kwalitatiever publiek en mogelijk kwalitatievere klantengroep. De kansen die zich voordoen bij dit soort netwerkgroepen zijn dankzij het betalende karakter ook talrijker omdat je net mensen ontmoet die doelgericht op zoek zijn naar eenzelfde soort publiek. Meestal krijg je de kans om alsnog 1 tot 3x te 'proeven' van het concept alvorens je een een beslissing dient te nemen om in te stappen.  Een ideaal voorbeeld zijn netwerkgroepen, masterminds, ...

Op uitnodiging netwerken: quasi idem met de voorgaande groep van netwerken doch hier geraak je enkel binnen via iemand anders die reeds betalend lid is en die jou de kans geeft om deel te nemen aan het concept. Een ideaal voorbeeld zijn de internationale BNI netwerken. 

Exclusieve netwerken: Deze netwerken zijn altijd betalend en op uitnodiging. Bestaan vooral uit eigenaars van grotere bedrijven en industriëlen. Dit soort netwerken zijn vooral bedoeld om elkaar ook buiten het werk om te leren kennen. De mindset én dus ook instapmogelijkheden van dit soort netwerken ligt pakken hoger dan de de vorige soorten. Alsook zal er eerder gewerkt worden met een instapcriteria. Een ideaal voorbeeld van dit netwerk kan zijn: Club Lorraine, ..

Geheime netwerken: Netwerken die zich onder de radar bevinden of minder bekend zijn en dus ook niet toegankelijk zijn. Voor deze netwerken kan je enkel uitgenodigd worden door een lid die jouw pad kruist. Deze soort netwerken bevatten een bepaalde graad van maturiteit waar kennisoverdracht, geheimhouding en discretie hoog in het vaandel worden gedragen. 

In de geheime netwerken kan nog een sub onderverdeling gemaakt worden tussen de reguliere en niet-reguliere netwerken. Voorbeeld hiervan kan zijn: Rozekruisers.

Reguliere: wat kennisverrijking en persoonlijke ontwikkeling bevordert. De netwerken die zich voeden met het Licht. Voorbeeld hiervan kan zijn: vrijmetselaars

niet-reguliere: Zijn alle netwerken die zich voeden met het Duister. Alles wat het daglicht schuwt en waar duistere plannen gesmeed worden ter persoonlijke verrijking van bepaalde groepen. Voorbeeld hiervan zijn de Illuminati. 

 

 

deelnemertypes

Nu we weten wat soorten netwerken bestaan is het evenzeer heel belangrijk te weten welk type deelnemer je hier kan verwachten.

Ik heb de type deelnemers gemakshalve ingedeeld in dieren. 

De weekdieren, goudvissen, zalmen, dolfijnen, walvissen en haaien. 

 

Weekdieren zoals mossels, oesters en kwallen.. zijn er in alle vormen, maten en gewichten. Ze nemen deel om er te zijn maar vertonen niet echt een vorm van professionaliteit. Het zijn deelnemers die zich graag verstoppen achter excuses maar soms ook door gebrek aan communicatieve vaardigheden en onder ontwikkelende skill-set zijn het dat type deelnemer dat wat onhandig kan overkomen. 

Naast de mossels heb je ook de oesters. het verschil bij oesters is dat ze die verborgen parel in zich hebben maar het meestal van zichzelf nog niet weten. Oesters die hier zich van bewust zijn kunnen evolueren naar prachtige goudvissen met een eigen karakter, dolfijnen met grote empathische skills en walvissen met een groot hart of naar haaien met een narcistisch trekje.

Kwallen daarentegen.. die hoeven geen intro denk ik zo. Iedereen kent wel die deelnemer die - veelal uit onzekerheid (maar er zijn tal van andere facetten die meespelen) bij jou een ganse avond blijven plakken. Die deelnemer die jou als zijn/haar persoonlijke gesprekspartner ziet.. en er alles aan zal doen om dat zo te houden. Maar ook die deelnemer die je ophemelt en waarvan je niet weggeraakt (tenzij jij zelf daar actie toe onderneemt). 

Goudvissen vind je overal. Ze laten zich graag zien maar verstoppen zich ook gewoon graag onopvallend. Ze zijn die deelnemer die komt kijken of er iets te eten valt - letterlijk en figuurlijk. Ze zijn er graag bij maar durven niet direct iemand aan te spreken. Je ziet goudvissen veel tussen de aanwezige andere vissen zwemmen en ze zijn diegene die tot de 80% behoren van aanwezigen op een netwerkmoment. Soms zoekende naar wie ze zijn en mogen zijn. Goudvissen kunnen naargelang hun ontwikkeling uitgroeien tot prachtige zalmen, dolfijnen, walvissen en spijtig genoeg ook tot haaien.

Zalmen hebben een eigen idee en gaan daarvoor. Niets houdt hen tegen en ze zijn volhardend. Vrijgevochten zalmen die hun doel willen bereiken zijn vooral purpose driven. Ze weten intuïtief heel goed waar ze heen willen, enkel zijn ze in de meeste gevallen niet in staat om de weg te zien. Ze zwemmen graag tegen de stroom in maar zijn soms te doorzichtig gedreven dat ze veel risico's nemen waardoor een hongerige beer hen wel eens aanziet als een lekker hapje. Die beer kan een hongerige dolfijn, walvis of haai zijn. 

Dolfijnen daarentegen voelen zich snel thuis op een netwerkevent. Ze zijn van nature empathisch en gaan veelal af op hun gevoel. Ze zijn het type deelnemer die houdt van diepgaande gesprekken.  Een dolfijn geeft graag en durft ook op zijn/haar strepen te staan. Als groepsdier helpen ze anderen vooruit om er zelf ook beter van te worden. Ze gaan graag in gesprek met anderen en introduceren anderen graag. Vanuit een persoonlijke gedrevenheid, wars tegen de stroom in durven ze ook hun mening en karakter te tonen. Spijtig genoeg als een dolfijn te overmoedig wordt of niet zijn/haar gevoel volgt, komen ze soms bedrogen uit waardoor walvissen en haaien daar gretig gebruik van maken. 

Walvissen zijn veelvraten en zijn het type deelnemer die op een netwerkevent visitekaartjes verzamelen en liefst zoveel mogelijk gesprekken willen voeren. iemand die graag 'aanwezig' is en toont dat hij/zij er geweest is. De walvishaai zal enkel willen verkopen ten koste van alles en is altijd op jacht. Dit type deelnemer is zich niet bewust van de impact die hij/zij maakt. Het is eveneens een type dat eerder smalltalk boven verdiepende gesprekken zet. Niets mis daarmee uiteraard als je dat graag hebt.

Haaien daarentegen zijn de ergste types van deelnemers die je kan tegenkomen. Ze praten graag over zichzelf. Het zijn de volledig gedreven deelnemer die zonder schroom naar zijn/haar doel gaat en waarbij alles moet wijken om dat doel te behalen. Het zijn bovenal mensen die zich niet graag blootgeven. Meestal hebben ze een zwakker ontwikkeld empathisch vermogen om zich in te leven in een ander en komt hun narcistische karaktertrek prominent naar voren, al kunnen ze dat een hele lang tijd 'verborgen' houden. Het zijn dat type deelnemer die zich graag 'verkleden' als een wolf in schaapsvacht om dan genadeloos toe te slaan zonder gewetensbezwaren te ervaren. 

Je begrijpt dat bovenstaande types karikaturen zijn. 

the excalibur way to …

Hoe wil je dit bereiken.. The Excalibur Way

Vooraleer je überhaupt gaat aanvangen met netwerken moet je heel goed weten waarom je dat wilt doen en vooral wat je eruit wilt halen. 

Ben je op zoek naar:

 • een nieuwe uitdaging
 • klanten
 • netwerkuitbreiding
 • diepgaande gesprekken
 • inspiratie
 • ...

Dus je hebt een actieplan nodig. 

Tenzij je graag vertoeft tussen ondernemers en niet goed weet waar je pad heen leidt, is zonder doel naar een netwerkevenement gaan, zonde van jouw kostbare schaarse tijd. 

Daarom maken we hier onmiddellijk een opsplitsing in 2 groepen: 

 • online 
 • offline netwerken

Beide hebben specifieke werkwijzen maar hebben een gemeenschappelijk draagvlak. Dat draagvlak start altijd vanuit de eerste stap, Connect to serve en is gebaseerd op duurzaam ondernemerschap

2 zaken die de basis vormen van de Excalibur methode. 

Daarenboven wordt de Excalibur methode getypeerd door een zuivere ethische en deontologisch onderbouwde manier van netwerken. Weten waarom je doet wat je doet en wat je doet wat je doet. Want je kan maar 1x een eerste indruk maken. 

Het is een type van netwerken die jou uniek maakt in wat je doet en hoe je de markt benadert. 

                         als iedereen rechts gaat, ga dan zelf links. 

Er is moed nodig om moedige keuzes te maken. En het is niet omdat iedereen het doet dat het ook bij jou past. Mensen zijn gewoonte dieren. Dus wil je echt iets veranderen dan is het noodzakelijk dat bij de wortels aan te pakken en het zodanig op te bouwen dat het voor JOU werkt.

net-werken is nog steeds een heel interessante vorm van werken zonder écht het gevoel te hebben dat je werkt. 

Doch wie zich bewust is van wat hij/zij doet, is ook bewust van de impact die je als ondernemende mens kan maken. 

In deze cursus ga ik jou veel tips en tricks geven en mijn werkwijze delen. Het is geenzins de bedoeling dat je dit gaat kopiëren. Sterker zelf, ik raad jou af om dat te doen. Wat ik jou wel aanraad is dat jij met wat je hier in deze cursus zal ontdekken, eens je de basis geleerd hebt, jij jouw eigenheid gaat leggen in de mogelijkheden om zowel offline als online te netwerken. 

De volledige kennis die ik jou deel, is inderdaad uitgebreid en is inderdaad typerend voor mezelf als persoon.

Je kan je mogelijks vereenzelvigen met wie ik ben en wat ik doe, hoe ik dat doe en waarom ik dingen doe zoals ik ze doe. Mijn manier van net-werken is een handelsmerk geworden doorheen de jaren. Ik noem het de Excalibur-methode.

Geslepen als een ruwe diamant met vallen en opstaan. Vele vlieguren aan ervaring zitten erin, wat leidt tot een finesse en expertise. 

Toch raad ik jou aan er jouw eigen manier van werken van te maken. We zijn allen verschillend, dat maakt het net zo boeiend. Ik inspireer jou graag. Ontdek wat werkt voor jou en wat niet. Ontdek hoe je die technieken - ook al zijn ze soms onconventioneel in uw ogen, of eerder apart - op een zodanige manier kan toepassen dat ze echt een meerwaarde betekenen voor jouw eigen stijl.

Het laatste wat ik wil dat ik jou tegenkom op een netwerkevenement, dat je mijn stijl gekopieerd hebt en er niets van jezelf in zit. By the way, ik kom je heel graag tegen op een netwerk event he.. dat is het niet ;)

Maar vóór je uiteraard iets van jezelf verwerkt in je stijl van netwerken, zal je toch moeten ontdekken hoe je het effectief doet. je kan geen stevig huis zetten op drijfzand. Dus je zal een architect onder de arm moeten nemen (wat je reeds deed aangezien je dit leest). 

laten we jouw huis in wording optrekken. De berekeningen en fundering geef ik jou mee.. ik geef jou de structuur mee en samen werken we aan een bewoonbaar huis te bouwen. De afwerking en inrichting is aan jou. Deal?

Je kan altijd meer dan je denkt, laat deze cursus het begin zijn van jouw volgende stap. De stap naar excellentie. 

 

 

 

 

 

 

Alleen voor leden

waarom wil je netwerken

Waarom jij netwerkt kan veel redenen hebben. Ik ga deze niet opnieuw herhalen doch weet dat er verschillende wegen zijn naar Rome. 

Ik raad jou ALTIJD aan om vanuit connect 2 serve & eerst geven te werken. Dit is de absolute basis. 

Denken dat jij niets te geven hebt is larie. Je bent immers zover gekomen dat je het besef hebt dat je écht je kan verbeteren. Vandaar dat jij deze cursus volgt.

Dus al jouw ervaring - zowel goede als minder goede - al jouw leerpunten, hebben gezorgd dat jij hier nu bent. We maken als mens dagelijks dingen mee. Dingen die ons gevormd hebben tot wie we zijn. 

Dus ja, jij kunt wel iets geven aan deze wereld. 

Connect 2 serve

Service is ALLES. Wie dit en geven eerst combineert heeft een gouden formule in handen. Onthou wel dat jij zowel koning als keizer bent. Jij beslist hoever je gaat en wat je toelaat. Laat je niet misbruiken en beloof enkel dingen die je kan waarmaken. Want alles werkt in 2 richtingen.  

Energie is in dit geheel opmerkelijk aanwezig. Wees jezelf hiervan bewust dat wat je uitstuurt ook terugkomt. 

Als jij  bewust met minder goede bedoelingen gaat netwerken of acties verricht die anderen kan schaden, weet dat dit vroeg of laat in jouw eigen gezicht zal ontploffen. 

Je kent de uitdrukking: Karma is a bitch.. wel..

Energie is alom vertegenwoordigt. Het universum zal ervoor zorgen dat je de rekening hiervoor gepresenteerd krijgt. Deze rekening kan op alle mogelijke manieren tot jou verschijnen. Gaande van persoonlijk verlies, tot gezondheidsproblemen of zakelijke tegenslagen of een combinatie. 

Wees hiervoor op je goede, want dit is een ultieme vorm van korte termijndenken in netwerken. 

Zoals ze in netwerkmarketing zeggen, je bent niets met een dood konijn. 

Waarmee bedoelt wordt dat je niet bent met mensen beliegen of te bedriegen want je kan dat even volhouden, je zal even goed geld verdienen maar je krijgt de rekening gepresenteerd. Mensen gaan jou zien als onbetrouwbaar, losbandig, fantast, niet congruent, oneerlijk. 

En weet dat een goede naam opbouwen jaren duurt maar in 5 seconden kan gedaan zijn. Eens je in onmin bent gekomen duurt het lang voor je deze gezuiverd hebt. 

 

 

 

 

 

 

Online vs offline.

Online vs offline. 

Heden ten dage is het online netwerken niet meer weg te denken in onze huidige samenleving. Er komt heel wat invloeden over ons heen die zorgen dat we sterk afgeleid geraken van ons doel. 

Dit is niet anders met offline of online netwerken. 

Als je weet wat je doet en je wordt er gedreven in om de extra mile te willen doen zodat je de beste wordt in wat je doet, dat ligt er een prachtige toekomst open voor jou. 

Zie het als autorijden of fietsen. Eens je het geleerd hebt, verleer je het niet meer. Het vraagt wel enige onderhoud om bij te blijven en de skills te blijven doen. 

De rode draad wat online en offline netwerken verbindt, is energie. In deze module(s) zal je ontdekken hoe jij deze energie kan toewenden om te gebruiken in jouw voordeel. Hoe je kan spelen met de energie rondom het electromagnetische veld wat ieder mens bezit.

Maar bovenal hoe jij dit kan aanwenden om steeds in top of energie te blijven waardoor je waanzinnige mogelijkheden en de juiste connecties aantrekt. Je zal ontdekken hoe jij dit kan inzetten om jouw professionele leven te transformeren maar evengoed deze technieken te gebruiken in jouw dagelijkse en privé leven. 

Bij offline netwerken gebruiken we ons volledige lichaam om te netwerken. Zowel gezichtsexpressies als lichaamstaal, intonatie en voorkomen zijn belangrijk om een eerste indruk na te laten. 

Bij online netwerken zijn we uiteraard beperkt tot het gebruik van de borstkas tot de kruin van het hoofd. Wat je ook tevens beperkt in de mogelijkheden om de netwerkpartner te "lezen". 

We evolueren naar een hybride manier van netwerken. Het is een manier waar zowel offline als online netwerken mooi elkaar aanvullen. 

Het goede wat dit meebrengt is dat je via de online weg sneller en accurater contacten kan leggen met anderen over een grotere range van afstand. Het helpt jou om jouw bereik exponentieel te vergroten. En beter dan ever een groter bereik te krijgen bij de mensen waar jij je wilt aansluiten. 

Het online werken heeft de voorbije periode aan populariteit gewonnen wegens de huidige tendenzen en dit zal de komende jaren enkel maar toenemen. 

Dus voor wie enkel offline wilt netwerken, weet dat je veel kansen laat liggen. 

Online werken tips & tricks:

Volgende zaken dien je in acht te nemen wil jij succesvol online netwerken:

Bij online netwerken - alvorens we komen tot het eigenlijke netwerken dien je alvast enkele basisregels in acht te nemen. Ik deel jou hierbij de 13 hacks van online netwerken die cruciaal zijn om op te letten. 

 • Goede audio is superbelangrijk. Gebruik hiervoor een kwaliteits micro. (een gearlist zit eveneens in deze cursus, maak daar gebruik van). 
 • De meeste camera's op laptops of tablets zijn goed in staat om goed beeld te produceren. Doch wil je naar een hogere resolutie gaan is een goede externe camera aangewezen maar geen must. 
 • Zit RECHT en gebruik een ruisvrije rustige achtergrond. Een achtergrond die niet afleidt. Op de meeste online programma's waar je inlogt kan je dit zelf instellen hetzij met een foto-achtergrond (zoals je logo) hetzij door gebruik van een greenscreen. Het grote voordeel dat je hebt met een greenscreen is dat je geen interferenties meer hebt met je beeld. Dus vermijdt in alle geval de huiskamer als achtergrond. Dit geeft onmiddellijk ook een ander professionelere indruk, wat we ten allen tijde moeten bereiken. 
 • Gebruik van een goede headset is aangewezen. Gebruik voor langdurig en veelvuldig een over-ear headset met plugin kabel. (geen bluetooth voor langdurig gebruik!).
 • Zorg dat je gezicht goed zichtbaar is. Dus niet als je in een donkere ruimte zit, kan je de kwaliteit van je beeld instant verbeteren door een lichtobject achter je camera te zetten bv. een bureaulamp. Zit je aan het raam en schijnt de zon binnen kan dit heel storend zijn. Beperk zoveel mogelijk de storende factoren.
 • een regel die geldt voor zowel offline als online netwerken: niet roken of kauwgom, niet eten tijdens een gesprek en geen alcohol nuttigen tijdens het netwerken. 
 • Dressingcode: casual chic dus geen t-shirt, ook geen (diepe) decolleté die de aandacht afleiden.
 • Zorg voor voldoende slaap alvorens je gelijk welk netwerkmoment aanvat. Wat wil zeggen 8u is wenselijk.
 • Doe je voorbereidingen de dag ervoor. Zijn er lijsten beschikbaar van het event, bereid jezelf dan voor om deze te raadplegen en aan te vinken wie je interessant vind en een gesprek met wilt voeren. Ga deze mensen dat opzoeken op LinkedIn en een verzoek tot connectie sturen. 
 • Bereid eveneens je pitch voor. 
 • Geniet van het proces ook al ben je mogelijks niet zo zeker van jezelf. Niemand weet dat jij dat bent als je het niet laat blijken. 
 • Lach. Ook al voel je jezelf onrustig en/of ongemakkelijk, een lachend gezicht zorgt ervoor dat de barriere om jou te benaderen kleiner wordt én jouw lichaam maakt het gelukshormoon, dopamine aan - wat ervoor zorgt dat je vanzelf rustiger wordt. 
 • Als je in de wachtruimte bent voor de start van een netwerkmoment en er is een chat aanwezig, gebruik deze dan om de anderen welkom te heten en inmiddels jouw linkedIn URL te delen om mensen de kans te geven dat ze met jou in contact kunnen komen. 

in module 4 ga ik hier dieper en uitgebreider op in.

Offline netwerken is uiteraard veel veelzijdiger waar je uiteraard veel meer mogelijkheden hebt om in contact te komen met je omgeving. laten we deze even overlopen wat je zoal meer kan dan bij Online netwerken het geval is. Je bent veel meer aangewezen op jouw zintuigen én dat maakt dat je zowel de vrijheid als de beperking hebt - als je je hier niet van bewust bent.

Hieronder deel ik jou de 15 hacks noodzakelijk om van elk offline netwerkmoment een succes te maken. 

 • Opnieuw dresscode casual chic tenzij een andere dresscode opgelegd is door het netwerk waarin je vertoeft. Jeans is toegelaten als casual chic. Doch raad ik de heren aan om een overjas te dragen en de vrouwen een zakelijkere kledingdracht. Decolletés zijn uit den boze want leiden enkel af en schetsen verkeerde bedoelingen, die je ten allen tijde wilt vermijden. 
 • Bereid je pitch voor en zorg voor enkele variaties. Hou je pitch(es) binnen handbereik en zorg dat je deze vrij vlot hebt ingeoefend. Een pitch aflezen is not done, maar niemand zegt dat je geen spiekbriefje mag hebben. Doch als je een pitch kunt brengen zonder heb je alvast een punt voor op de rest. Door deze op voorhand in te oefenen zal je ook rustiger zijn en zullen de zenuwen het niet overnemen op dat moment. (in module 4 geef ik jou hier een gouden formule voor mee).
 • Afhankelijk wie je bent als persoon is het raadzaam om na arriveren even de kat uit de boom te kijken en te observeren wie er reeds aanwezig is. Uiteraard qua personen doch zeker qua type deelnemers. Het bestuderen van mensen en intussen de ruimte nemen om reeds iets te eten of te drinken is aangewezen. Starten met een compliment tegenover de persoon aan de balie is altijd een meerwaarde. 
 • Hou jouw visitekaartjes bij de hand en wees heel selectief aan wie je ze geeft. Een visitekaartje is een kostbare gift die je niet zomaar weg geeft. Leg ze dus zeker niet op alle tafels op hoopjes. Behandel de visitekaartjes met evenveel respect als jij jouw klanten behandeld. Het is immers het verlengde van jouw bedrijf. 
 • Maak oogcontact ook al vind je dat moeilijk. Probeer toch. Voel je je ongemakkelijk in een grote ruimte vol nieuwe mensen - weet dat je niet alleen bent. Schuif gerust aan bij een tafel en stel bv de vraag of die persoon daar ook voor de eerste keer is en of hij of zij mogelijks anderen kent. Vragen wie de persoon is en wat hij/zij doet is altijd een goede openingszin. 
 • Zorg dat je de dag ervoor jouw voorbereiding voorbereid hebt, zodat je uitgerust en rustig naar het netwerkmoment kunt gaan. Zorg zeker ook dat je je lijst van interessante personen die je wilt spreken, mee hebt. Als je nieuw bent op een event en je kent echt niemand, kan deze lijst jouw redding zijn. Vraag dan aan de organisatie om jou in contact te brengen met 1 van de 5 mensen op die lijst. Het wordt enerzijds geapprecieerd dat je voorbereid naar het event komt en het toont aan dat je ook met een doel jouw bedrijf en jezelf wilt vooruit brengen. Ook al besterf je het bijna van de schrik. 
 • Ga niet in de fout om je voluit te excuseren, je bent als ondernemer daar om mensen te spreken. Voel je je echter toch vrij akward in de hele situatie, voel in waarom je dat voelt en analyseer dat gevoel. Het is een emotie die jou leert dat je op het punt staat iets nieuws te leren. Omarm dat proces & dus die angst en benader dit vanuit liefde. Maar ga toch door. 
 • Lichaamstaal is van groot belang. Voor, tijdens en na een gesprek. Wees je hievan bewust. (hier ga ik in module 4 dieper op in).
 • Speld jouw naamkaartje of nametag ALTIJD RECHTS op. Dit heeft te maken met de connotatie die ons brein maakt en bovendien kan je tijdens het gesprek ook minder opvallend de naam aflezen. Het is ook gewoon veel properder om zo niet te hoeven staren naar de borst van jouw vrouwelijke ondernemer waarmee je in gesprek bent. Dat geeft toch een vrij verkeerd beeld mee. 
 • Krijg je een visitekaartje tijdens het gesprek steek deze NIET onmiddellijk weg maar hou deze de hele gesprek lang in de hand. Schrijf desnoods enkele basiswoorden op het kaartje - wat je opvangt tijdens het gesprek. Werk je NIET met visitekaartjes of heb je er geen, niet getreurd praktisch IEDEREEN heeft heden ten dage een smartphone waardoor je simpel via LinkedIn jouw virtueel visitekaartje kan delen met jouw gesprekspartner. (de video hiervan deel ik in module 4)
 • Zorg dat je ALTIJD schrijfgerei op zak hebt. Een balpen of 2 a 3 zodat je altijd iemand uit de nood kan helpen terwijl jij zelf aan schrijven bent. 
 • Als er eten en drinken aanwezig is tijdens het event, wees dan de gentleman of vrouw. Je bent er voor het totaal gebeuren en de contacten. Eten en drinken is belangrijk maar hou je weg van alcohol en rookpauzes of teveel koffie. Het is hoogst onaangenaam dat je stikt uit je mond of onder invloed dingen eruit flapt en je niet jezelf bent. 
 • Zorg dat je persoonlijke hygiëne juist zit. Dus een frisse mond desnoods met mondwater verstoven, een verzorgde mond tanden, netjes haar. Een parfum is toegelaten zolang deze niet adembenemend is. Dus geen zware geuren of overkill. Je jaagt er meer mensen met weg dan je er goed met doet. 
 • Een klein notieboekje bij de hand hebben OF een teksverwerkingsapp op je smartphone hebben is handig wil je weetjes en details van je gesprekspartner onthouden. 
 • Social media is niet meer weg te denken dus als je enigszins hiervan bewust bent, kan je dit gebruiken in functie van je eigen brand. Delen van een selfie met tekst en het taggen van de organisatie, sprekers en aanwezigen verhoogt jouw likeability factor. Gebruik van de correcte hashtags is hier uitermate belangrijk in om een groter bereik te krijgen, kortom goede marketing voeren versterkt jouw branding en verhoogt jouw gunfactor. 

zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen in netwerken

Wat ik hierover van Tony Robbins leerde is, dat zelfvertrouwen niet iets is wat je hebt, maar iets wat je creëert. Daarom als het op zelfvertrouwen aankomt bij netwerken is de enigste manier het DOEN.

Dus je zal aan de bak moeten om sterker te worden in wie je bent en wat je kan betekenen voor de wereld. Je mag mogelijks wel die expert zijn in wat je doet doch de weg tussen waar je expertise in zit en je goed verwoorden tijdens een netwerkproces is totaal van een andere aard. 

Als je dit nog niet eerder gedaan hebt, of je doet het sporadisch maar je hebt er nog niet zoveel vlieguren in gemaakt, mis je veelal de ervaring om dit goed te doen. 

Daarom dat de Excalibur Online Training Academy er voor jou is. Het is de juiste werkvorm die vanuit vertrouwen en discretie ontstaan is voor jou. 

In deze training Academy leer je op een veilige manier te doen. Het stelt je in staat om via groepsmomenten te oefenen tijdens speciaal daarvoor ingerichte dagen. Bovendien leer je je skills uitbreiden aan de hand van de korte trainingen van de andere Excalibur Experten. 

Elke week is er een Q&A voorzien waarin we jou zo goed mogelijk helpen. 

Naast de Trainings Academy, wat een heel waardevolle tool is die jou helpt om de kennis die je zelf ontdekt te gaan implementeren heb je ook duidelijke handvatten nodig om jezelf zonder dat het angstzweet je uitbreekt op je gemak te stellen. 

Een zekere vorm van zelfvertrouwen in jou is niets meer dan een zekere kracht in jou dat je zekerheid hebt dat ook jij dat ene ding echt kan. En weet je, je kan dit veranderen in 1 moment. Jij beslist. In deze cursus zal ik jou laten ontdekken dat er meerdere tools bestaan die jou ervan zullen overtuigen dat je écht die kracht in jou hebt. Als jij de tools op een correcte manier toepast dan zal je het resultaat ook onmiddellijk zichtbaar worden. 

Iedereen weet dat zelfvertrouwen nodig is om ergens te geraken. Iedereen heeft er de mond van vol waarom x of y hen niet lukt. Maar stel dat jij ontdekt hoe je jouw kracht kunt toewenden om de sleutel instant om te draaien en instant zelfvertrouwen te hebben. 

Want zelfvertrouwen is gewoon een state of mind. Emotie verander je door beweging. Fysische veranderingen, veranderen instant jouw emotie. Daar gaan we aan werken! Want als jij weet wat je kan doen om jouw state of mind te veranderen instant, is het piece of cake dat je - als je ermee geconfronteerd wordt - ook daadwerkelijk gaat toepassen om die noodzakelijke verandering toe te passen. 

 

ademhaling de sleutel tot..

Starten we eerst met jezelf in de juiste fysiologische staat te brengen wil je daarna jouw energetische staat van zijn optimaliseren. 

De fysiologische staat van zijn veranderen doen we via ademhaling. 

Neem even de tijd om apart te gaan zitten, sluit je ogen en adem 3x krachtig in en uit. Nu gaan we ons focussen op de buikademhaling. Let erop dat je borstkas niet beweegt. Leg daarvoor jouw hand op je borstkas als hulpmiddel. De ademhaling start vanuit de buik. Inademen betekent dat je buik uitzet, uitademen dat de buik naar binnen gaat. 

Start met je te concentreren door 4 tellen in te ademen. 8 tellen vast te houden om vervolgens 8 tellen uit te ademen en 8 tellen vast te houden tot je opnieuw 4 tellen inademt. 

Lukt dit je nu nog niet en voel je je lichaam protesteren, doe deze oefening dan in 2 stappen.

Start dan met 4 tellen inademen, 4 tellen vasthouden en 8 tellen uitademen. 4 tellen vasthouden om erna opnieuw 4 tellen in te ademen. Pas dit ritme toe voor 5 minuten. Zorg dat je je wekker gezet hebt.

Om nog dieper in het moment te zakken en dichter bij jezelf te komen raad ik jou aan om de oceanbreath toe te passen. Dit is een ademhaling die je INSTANT naar het quatumveld (ook wel de Bron genoemd) brengt en bewezen effect heeft op het shiften van jouw bewustzijn instant. Dit komt voort uit de quatum fysica. 

Om dit toe te passen zijn je ogen nog steeds gesloten en kijk je zo ver mogelijk naar boven tot het een beetje gaat 'rekken' en knijp je je keel een beetje dicht waardoor de luchtstroom met geluid door je neus wordt geduwd. Waardoor je een nasale ademhaling opwekt. Bij het uitademen kijk je met gesloten ogen naar beneden zo ver je kan en adem je via de neus uit op de oceanbreath wijze.

Doe dit 5 minuten en ontdek wat dit met jou doet.  

 

 

Pen
>